content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Naš odziv na pandemijo koronavirusa

V ECB smo na področju denarne politike in bančnega nadzora sprejeli vrsto ukrepov za ublažitev posledic pandemije COVID-19 v gospodarstvu euroobmočja in za pomoč vsem državljanom in državljankam Evrope.


Izredni časi terjajo izredne ukrepe. Naša zavezanost euru je neomejena. Odločeni smo, da v polnem obsegu uporabimo orodja, ki so nam na voljo v skladu z našim mandatom.

Christine Lagarde, predsednica ECB


Naši ukrepi v podporo gospodarstvu euroobmočja

Pomagamo gospodarstvu, da prestane šok sedanje krize

Pomagamo gospodarstvu, da prestane šok sedanje krize

Izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) v višini 1.350 milijard EUR je bil uveden z namenom, da se v euroobmočju znižajo stroški zadolževanja in poveča obseg kreditiranja. S tem pomaga prebivalcem, podjetjem in vladam, da pridobijo sredstva, ki jih potrebujejo, da prevedrijo krizo. Dopolnjuje druge programe nakupa vrednostnih papirjev, ki se izvajajo že od leta 2014.

V okviru programa PEPP kupujemo različne vrste premoženja. Tako na primer s tem, ko kupujemo obveznice neposredno od bank, povečujemo obseg sredstev, ki jih imajo banke na voljo za posojila gospodinjstvom in podjetjem. Kupujemo lahko tudi podjetniške obveznice, s čimer podjetjem zagotavljamo dodaten vir kreditiranja. Z obema vrstama nakupov spodbujamo potrošnjo in naložbe in tako podpiramo gospodarsko rast.

Ohranjamo nizke stroške posojil

Ohranjamo nizke stroške posojil

Naše ključne obrestne mere ohranjamo na zgodovinsko nizki ravni, tako da stroški izposojanja ostajajo nizki.

Naše obrestne mere vplivajo na to, koliko stanejo posojila. Če so obrestne mere nizke, ljudje in podjetja lažje vzamejo posojilo, kar načeloma spodbuja potrošnjo in naložbe.

Podpiramo kreditiranje podjetij in gospodinjstev

Podpiramo kreditiranje podjetij in gospodinjstev

Povečali smo znesek, ki si ga banke lahko izposodijo od ECB, in ublažili pogoje, pod katerimi si lahko izposodijo sredstva posebej za posojila tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, zlasti malim in srednje velikim podjetjem. Izposojanje od ECB smo bankam med drugim olajšali tudi tako, da smo znižali standarde za premoženje, ki ga morajo pri tem predložiti kot zavarovanje. Zato smo začasno razširili nabor premoženja, ki ga banke lahko uporabijo kot zavarovanje. Poleg tega uporabljamo manj stroga merila, ko določamo vrednost tega zavarovanja (»odbitki pri vrednotenju«).

Skrbimo, da kratkoročni dejavniki ne preprečujejo posojanja

Skrbimo, da kratkoročni dejavniki ne preprečujejo posojanja

V časih velike negotovosti banke včasih težje pridobivajo financiranje za kratkoročne potrebe. Prizadevamo si, da bi ublažili težave, ki jih imajo solventne banke pri pridobivanju financiranja, zato ponujamo takojšnje refinanciranje po ugodnih obrestnih merah. To bankam pomaga, da lahko še naprej odobravajo posojila gospodinjstvom in podjetjem v težavah.

Izredna likvidnostna pomoč ima svojo ceno

Povečujemo posojilno sposobnost bank

Začasno smo manj strogi glede obsega sredstev oziroma »kapitala«, ki ga morajo banke imeti kot blažilnik za hude čase. Bankam dajemo tudi več svobode glede časovne razporeditve nadzorniških obveznosti ter glede rokov in postopkov.

Vsi ti ukrepi pomagajo bankam v euroobmočju, da se v tem zahtevnem obdobju osredotočajo na svojo izjemno pomembno vlogo dajalca posojil. Pričakujemo, da bodo sredstva, ki so se sprostila z našimi ukrepi, banke uporabile, da pokrijejo izgube in podpirajo gospodarstvo, ne da izplačujejo dividende.

Izredna likvidnostna pomoč ima svojo ceno

Vzdržujemo finančno stabilnost z mednarodnim sodelovanjem

Centralne banke po vsem svetu vzdržujejo rezerve tujih valut. Razlog je v tem, da domače banke poslujejo tudi v teh valutah, zato v okviru svojega rednega poslovanja včasih potrebujejo posojila v tujih valutah.

V časih velike negotovosti se povpraševanje po tujih valutah lahko poveča. Če banke nimajo dovolj deviznih rezerv, da bi zadostile povpraševanju, trgi lahko postanejo nestabilni. Zato so centralne banke vzpostavile tako imenovane linije valutnih zamenjav. Z njimi lahko centralna banka ene države zamenja rezerve v svoji domači valuti za rezerve v valuti centralne banke druge države, kar ji omogoča, da zadovolji povečano povpraševanje.

Nedavno smo v odziv na trenutne razmere ponovno aktivirali nekatere linije zamenjav in razširili obstoječe linije zamenjav s centralnimi bankami po vsem svetu.


Iščete najnovejše informacije o koronavirusu?

29 October 2020
Christine Lagarde, Luis de Guindos: Introductory statement to the press conference (with Q&A)
Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, Frankfurt am Main, 29 Oktober 2020
29 October 2020
Monetary policy decisions
20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Pregled vseh objav o koronavirusu


Vas zanima še več?

Z veseljem vam pomagamo. Vprašanja nam lahko pošljete na naslov info@ecb.europa.eu.